MEDYCYNA

WYTWARZANIE PRZYROSTOWE
IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Dowiedz się więcej o wytwarzaniu przyrostowym w medycynie:

Zrewolucjonizuj implanty medyczne i usuń bariery w dostosowywaniu ich do potrzeb ciała pacjenta. GE Additive dostarcza gotowe rozwiązania dla branży medycznej. Technologie addytywne pozwalają zwiększyć wydajność produkcji i dostować produkty do potrzeb klienta oraz poprawić ich bezpieczeństwo.

Jeśli jesteś gotowy do dostarczenia ekonomicznych, personalizowanych dla pacjenta implantów ortopedycznych przy użyciu technologii druku 3D, GE Additive – pionierzy produkcji addytywnej z metalu są gotowi do pomocy.

1,6 miliona

wyrobów medycznych
wyprodukowanych przez klientów
GE Additive przez ostatnie 13 lat

ZASTOSOWANIA DRUKU
Z METALU W MEDYCYNIE

Jakie są wartości dodane dla produkcji implantów kręgosłupa dzięki technologii druku przestrzennego? Już teraz liderzy w dziedzinie ortopedii wprowadzają na rynek implanty wytwarzane przyrostowo z metalu i kształtują przyszłość opieki nad pacjentami. Pobierz nasz artykuł “Od proszku do produkcji impantów międzytrzonowych: Wartości dodane dla implantów kręgosłupa wytwarzanych przyrstowo”, w której dzielimy się spostrzeżeniami na temat addytywnej produkcji impantów międzytrzonowych i ich topografii powierzchni.

CASE STUDY:
AMPLIFY ADDITIVE

EBM (Electron Beam Melting) Przetapianie materiału z wykorzystaniem wiązki elektronów dla wytwarzania produkcyjnego ulepszonych panewek. Wytwarzanie addytywne (AM) zastępuje tradycyjne powłoki strukturami komórkowymi drukowanymi w 3D, które poprawiają początkowe umocowanie i pozwalają na szybsze zespolenie i wrastanie kości – ostoingegrację. Struktury komórkowe są zaprojektowane dla klinicznie zoptymalizowanej wielkości porów 650 mikronów. Przeczytaj, jak firma Amplify Additive stosuje tę technologię do swoich implantów.

SKALOWANIE

“Produkcja addytywna pozwala nam tworzyć z naszymi klientami i dla nich rzeczy, których wcześniej nie mogliśmy wykonać. Używając proszku tytanowego, możemy produkować implanty o złożonej geometrii i porowatych strukturach, aby pobudzić wzrost kości. Ta złożoność i innowacyjność nie może być osiągnięta przy użyciu tradycyjnych technik, takich jak frezowanie.”

– HENK JANSEN, Dyrektor Zarządzający, FMI Instrumed

Uzyskanie kwalifikacji

Skalowanie produkcji addytywnej wymaga kwalifikacji. W branżach podlegających regulacjom prawnym, takich jak ortopedia, czy lotnictwo, rygor jest jeszcze ważniejszy. Eksperci ds. produkcji addytywnej GE Additive mają doświadczenie w kwalifikowaniu sprzętu na rynkach podlegających ścisłym regulacjom i mogą pomóc szybciej wprowadzić produkt na rynek. Zakwalifikujesz zarówno maszynę, jak i materiał oraz proces. Stosujemy procesy obowiązujące w branży, aby uzyskać solidne i powtarzalne wyniki produkcyjne.

Kwalifikacja instalacji (IQ)

Celem protokołu IQ jest dostarczenie udokumentowanych dowodów, że maszyna została zainstalowana zgodnie z udokumentowanymi i wstępnie zatwierdzonymi specyfikacjami.

Kwalifikacja operacyjna (OQ)

Celem OQ jest wykazanie, że system działa zgodnie z pisemnymi, zatwierdzonymi wcześniej specyfikacjami w określonym zakresie roboczym.

Kwalifikacja wykonania (PQ)

Celem PQ jest wykazanie, że proces addytywny, w przewidywanych warunkach produkcyjnych, w sposób ciągły wytwarza produkt(y) spełniający(e) wszystkie wymagania inżynieryjne.

PROSZKI AP&C IDEALNE
DLA IMPLANTÓW

Tworzymy certyfikowane, ekonomiczne proszki o powtarzalnych własciwościach dla przemysłu ortopedycznego:

– Wysoce sferyczne, o niskiej porowatości, z minimalną ilością satelitów;

– Wysoka sypkość i gęstość upakowania;

– Szeroki zakres dostępnych rozmiarów proszków;

– Certyfikat ISO13485.