PRZEMYSŁ OBRONNY

GOTOWOŚĆ ARMII DZIĘKI
WYTWARZANIU
PRZYROSTOWEMU

W dobie konfiltków tocznych tuż za granicą wymagane jest tworzenie zaawansowanych platform opartych na nowoczesnych łańcuchach dostaw. Czy to na ziemi, w powietrzu, na morzu czy w przestrzeni kosmicznej, produkcja przyrostowa jest technologią zmieniającą istniejące założenia logistyczne, niezbędną do stworzenia bardziej wydajnych procesów dla operacji wojskowych.

GE

Odkryj więcej korzyści
z zastosowania produkcji
addytywnej w przemyśle
wojskowym.

ZASTOSOWANIA DRUKU 3D
W BRANŻY ZBROJENIOWEJ

Aby utrzymać się w czołówce, musisz radykalnie zmienić sposób projektowania i budowania bojowych systemów powietrznych, pojazdów bojowych, czy skomplikowanych okrętów nawodnych. Technologie przyrostowe zmieniają klasyczne reguły konstrukcji, to technologia której potrzebujesz, aby budować szybsze i bardziej odporne produkty wojskowe. Obecnie trwają prace nad oceną, w jaki sposób technologia addytywna może przyczynić się do poprawy trwałości i gotowości sprzętu wojskowego na całym świecie.

Pobierz nasz podręcznik: Budowanie uzasadnienia biznesowego: identyfikacja kryteriów zwrotu z inwestycji w produkcję addytywną, w którym opisujemy cztery kroki do stworzenia kompleksowego uzasadnienia biznesowego i przejścia do produkcji addytywnej.

CASE STUDY:
US AIR FORCE

Współpraca Sił Powietrznych USA i GE w zakresie technologii addytywnych osiągnęła pierwszy technologiczny kamień milowy w postaci wydrukowanej w 3D pokrywy miski olejowej dla silnika odrzutowego F110. Program realizowany przez Siły Powietrzne USA ma na celu przyspieszenie przyjęcia technologii addytywnych w celu poprawy i utrzymania gotowości oraz zmniejszenia ryzyka dla łańcucha dostaw części zamiennych.

NAPRAWA I RENOWACJA

Precyzyjne naprawy i renowacje są krytyczne w branży konserwacji i remontów (MRO), ponieważ zapewniają, że produkty wycofane z eksploatacji są przywracane do stanu operacyjnego. Tradycyjne procesy naprawcze są ręczne i czasochłonne.

Zalety AM:

– Zwiększa wydajność przy zachowaniu jakości

– Oszczędność czasu i kosztów

– Umożliwia produkcję na żądanie

ŁAŃCUCH DOSTAW

Technologia druku przestrzennego może pomóc w optymalizacji procesów produkcyjnych i usprawnieniu łańcucha dostaw. Możesz skrócić czas realizacji i obniżyć koszty poprzez przyrostowe wytwarzanie na żądanie trudno dostępnych i niskonakładowych części.

Zalety AM:

– Skrócenie czasu realizacji

– Obniżenie wydatków

– Umożliwia masowe dostosowanie do potrzeb klienta

– Wydłuża żywotność produktu

– Usprawnia łańcuch dostaw

 

PROSZKI DLA WOJSKA
I PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Starannie opracowaliśmy nasze proszki, tak aby bezproblemowo dopasować się do całego ekosystemu GE Additive i zapewnić całkowitą kompatybilność z naszymi maszynami. Zapewniamy proszek metalowy, ustawienia procesu i wsparcie dla materiałów dopasowanych doprzemysłu obronnego: 

– Stale nierdzewne

– Stale maraging

– Stopy Aluminium

– Stopy Niklu

– Stopy Tytanu

– Stopy Kobalt Chrom

– Miedź i jej stopy