WYBÓR PROSZKU

Wybór proszku jest kluczowym elementem przy wyliczaniu parametrów uzasadnienia biznesowego dla technologii addytywnej. Proszek może być znaczącym czynnikiem wpływającym na koszty części końcowej. Nie wszystkie proszki metali są jednakowe. Nawet jeśli mają te same składy chemiczne i wielkości cząstek, mogą nie zachowywać się tak samo w maszynie. Na przykład:

Morfologia proszku jest ważnym czynnikiem. Może ona wpływać na sypliwość, zdolność do rozprowadzania i charakterystykę upakowania w złożu proszkowym.

Proszki mają wpływ na charakterystykę chropowatości powierzchni części końcowych.

Proszki z dużą ilością porowatości mogą wpłynąć na porowatość części końcowych, co jest niepożądane z punktu widzenia wydajności materiału.

Proszki AP&C (GE Additive) są produkowane w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność, zminimalizować wpływ niekorzystnych czynników i zapewniać optymalną wydajność w maszynach.

UWAGI BHP

Stosowane proszki metaliczne wpływają na względy bezpieczeństwa i higieny pracy. Niektóre proszki będą bardziej reaktywne niż inne. Czynnik ten będzie miał wpływ zarówno na transport, jak i na rozważania dotyczące instalacji oraz pracy z maszyną.

PONOWNE WYKORZYSTANIE PROSZKU

Biała księga “Efektywnego ponownego wykorzystania proszku” od GE Additive bada wybór strategii ponownego wykorzystania proszku w technologiach addytywnych – co będzie minimalizować koszty, zwiększać łatwość wdrożenia i zapewniać jakość wytwarzanych elementów. Biała księga zapewnia wgląd w podstawy i czynniki wpływające na udane ponowne wykorzystanie proszku.

Niektóre proszki będą miały lepszą charakterystykę dla dalszego ponownego użycia. Nasz doświadczony zespół zapewni wskazówki dotyczące wyboru proszku, jak również konsultacje dotyczące strategii ponownego wykorzystania proszku.

Pobierz nasz podręcznik “Planowanie udanego przejścia na seryjną produkcję addytywną”, w którym dzielimy się wnioskami wyciągniętymi z naszej własnej podróży w kierunku technologii przyrostowej, aby pomóc innym w podejmowaniu kroków zmierzających do przejścia na przyrostową produkcję przemysłową.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

WARUNKI PRASOWANIA IZOSTATYCZNEGO NA GORĄCO

Proces ten jest wykorzystywany dla elementów wytwarzanych przyrostowo jako obróbka poprocesowa do produkcji części o wysokiej gęstości i świetnych właściwościach mechanicznych nawet z najdelikatniejszych materiałów.

PROSZKI TYTANU

Idealny do szerokiego zakresu zastosowań o wysokiej wydajności w przemyśle: lotniczym, samochodowym i biomedycznym. Tytan jest znany jako lekki stop charakteryzujący się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na korozję w połączeniu z niskim ciężarem właściwym i biokompatybilnością.

(dane materiałowe wkrótce)

PROSZKI STOPÓW
NA BAZIE NIKLU

Idealne stopy do pracy w ekstremalnych warunkach – wysokich obciążeń i temperatur w przemyśle lotniczym, kosmicznym, ropy naftowej i gazu. Nadstopy na bazie niklu takie jak Nickel 718 i Nickel 625 pozwalają na uzyskanie odpornych na korozję komponentów o doskonałej wytrzymałości na rozciąganie, zmęczenie i pełzanie.

PROSZKI STOPÓW ALUMINIUM

Idealne do zastosowań wymagających dobrych właściwości mechanicznych i niskiej wagi, często w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Posiadają wysoki stosunek wytrzymałości do wagi i wykazują dobrą odporność na zmęczenie i korozję.

PROSZKI STOPÓW ŻELAZA

Idealne do części zamiennych, kół zębatych i wkładek narzędziowych we wszystkich gałęziach przemysłu.

PROSZKI KOBALTOWO-CHROMOWE

Idealne do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle lotniczym i medycznym, a także do uzupełnień stomatologicznych. Właściwości materiałowe stopu chrom – kobalt sprawiają, że jest on dobrym wyborem dla części, które dodatkowo mogą być poddane obróbce prasowania izostatycznego na gorąco (HIP).

certyfikat stomatologiczny

PROSZKI METALI NA ZAMÓWIENIE

Mamy możliwość opracowania niestandardowych proszków, aby spełnić Twoje unikalne potrzeby, wraz z parametrami i protokołami badań, aby osiągnąć pożądane właściwości materiału

Skontaktuj się z nami w sprawie specjalnych wymagań dotyczących proszków:​