• Przeprojektowanie instrumentów medycznych z wykorzystaniem wytwarzania addytywnego z metalu
  • Siły Powietrzne USA wykorzystują druk 3D do produkcji części