O NAS

Współpraca naukowa to część naszego DNA

NASZA HISTORIA

Pewien doktorant potrzebował 200 g proszku ze szkła metalicznego w masie do swoich badań nad projektowaniem stopów do laserowego wytwarzania obiektów z łóżka proszkowego, ale usługi atomizacji gazowej przekraczały budżet projektu dwukrotnie. Rozwiązanie było już dostępne, ale zostało zapomniane przez 40 lat – atomizacja ultradźwiękowa. Po ponownym odkryciu tej techniki zdecydowano się zbudować nowy system i produkować proszki we własnym zakresie.

To historia założyciela i wynalazcy AMAZEMET, Łukasza Żrodowskiego, oraz początków głównej misji firmy: poszerzania możliwości naukowych w dziedzinie nauki o materiałach i metalowym druku 3D poprzez propagowanie wiedzy i dostarczanie nowatorskich narzędzi dla badaczy na całym świecie.

Ta misja rozrosła się z czasem, koncentrując się na wartościach takich jak zrównoważony rozwój, zapewnienie zamkniętego łańcucha produkcji dla metalowego druku 3D oraz rozwój przemysłowej metalowej produkcji dodatkowej (AM). Będąc zarówno firmą produkcyjną, jak i spin-offem Politechniki Warszawskiej, AMAZEMET łączy zrozumienie istotnych podstaw naukowych i środowiska akademickiego z procesami przemysłowymi i potrzebami.

EKSPANSJA

Oficjalny przedstawiciel handlowy GE Additive w Polsce

AMAZEMET i GE ADDITIVE

AMAZEMET jest spółką spin-off Politechniki Warszawskiej. Firma koncentruje się na druku 3D z metalu, szczególnie w zakresie nowych materiałów, R&D i industrializacji. Firma oferuje urządzenia: rePowder – ultradźwiękowy atomizer proszku i platformę do prototypowania stopów, inFurner – piec wysokopróżniowy oraz safeEtch – urządzenie do automatycznego usuwania podpór z wydruków metalowych. Firma bierze również udział we współpracy naukowej z uczelniami i firmami na całym świecie.

Ekspansja międzynarodowa AMAZEMET doprowadziła do współpracy z GE Additive – światowym liderem w dostarczaniu maszyn, oprogramowania, doradztwa i proszków do wytwarzania addytywnego metali. Od stycznia 2023 roku AMAZEMET rozpoczął oferowanie maszyn GE Additive wykorzystujących technologię Direct Metal Laser Melting (DMLM) i Electron Beam Melting (EBM) na polskim rynku jako oficjalny przedstawiciel handlowy GE Additive.

AMAZEMET

MISJA

Szerzenie wiedzy i kreowanie nowej rzeczywistości poprzez ułatwianie dostępu do najnowszych technologii, dzięki ciągłemu rozwojowi naukowemu.

Dostarczanie najwyższej jakości, spersonalizowanych produktów naszym klientom i partnerom w wyniku dogłębnego zrozumienia ich potrzeb.

WIZJA

AMAZEMET jako międzynarodowa firma jest partnerem wykonawczym dla wielu organizacji naukowych i firm technologicznych w zakresie rozwoju technologii i prototypowania.

Światowy lider w dziedzinie technologii ultradźwiękowych.

NASZA EKSPERTYZA

AMAZEMET BACKGROUND

AMAZEMET (założony w 2019 r.) to spin-off Politechniki Warszawskiej, który z powodzeniem przeniósł atomizację ultradźwiękową, wraz z doświadczeniem w zakresie pieców próżniowych, do najnowocześniejszych urządzeń, które są częścią naszego portfolio. Firma koncentruje się na dostarczaniu jednostek w skali laboratoryjnej do wewnętrznej produkcji proszków o dostosowanym składzie chemicznym, które są odpowiednie do różnych zastosowań, w tym do produkcji addytywnej.

Firma opracowuje również rozwiązania w zakresie obróbki końcowej, takie jak przystępne cenowo wysokopróżniowe piece laboratoryjne. W zgodzie ze swoimi korzeniami, z siedmioma doktorantami na pokładzie, AMAZEMET utrzymuje silny związek z naukowcami akademickimi, uczestnicząc we wspólnych działaniach badawczych ukierunkowanych na opracowywanie nowych materiałów do AM oraz partnerstwo w projektach, takich jak EIC Pathfinder, M-ERA.net, Horizon 2020 i ESA.

NASI PARTNERZY

Mamy zaszczyt współpracować z wpływowymi partnerami przemysłowymi. GE Additive, światowy lider w dziedzinie technologii produkcji addytywnej, wnosi swoje wyjątkowe umiejętności w zakresie systemów i materiałów do druku 3D, dodatkowo wzbogacając zakres naszych badań ACONITY 3D, pionier w dziedzinie laserowej produkcji addytywnej, wnosi swoją nieocenioną wiedzę i innowacyjny sprzęt. Indutherm, znany z zaawansowanych systemów odlewania i topienia, wzmacnia naszą wiedzę dzięki dogłębnemu wglądowi w techniki obróbki i konsolidacji metali. Partnerstwa te służą nie tylko zwiększeniu głębokości i zakresu badań AMAZEMET, ale także wypełnieniu luki między środowiskiem akademickim a przemysłem, wspierając wzbogacającą symbiozę teorii i praktyki.

AMAZEMET współpracuje z kilkoma uznanymi na całym świecie firmami:

  • Blue Power Casting Systems – German company that develops gas atomization technologies and casting systems while specializing in induction melting technology. Together Blue Power and AMAZEMET work on compact induction-based ultrasonic powder atomizer AUS500.

  • Aconity 3D – the producer of modular metal 3D printers aimed mostly at R&D of additive manufacturing technologies.

  • From 2023 AMAZEMET is also a Sales Representative in Poland for GE Additive – the leading company in metal 3D printing technology. AMAZEMET’s role is the distribution of Arcam and Concept Laser devices in the Polish additive manufacturing market.

AMAZEMET

Z MYŚLĄ O ROZWOJU PRODUKCJI ADDYTYWNEJ

Nasza misja rozwijała się z biegiem czasu, koncentrując się na wartościach takich jak zrównoważony rozwój, zapewnienie zamkniętego łańcucha produkcyjnego dla druku 3D z metalu oraz technologie wspierające rozwój przemysłowej produkcji addytywnej z metalu (AM). Szybki rozwój zaowocował rozszerzeniem gamy produktów: obok ultradźwiękowego atomizera rePOWDER firma wprowadziła także inFURNR – piec wysokopróżniowy do procesów obróbki cieplnej.

Będąc zarówno firmą produkcyjną, jak i spin-offem Politechniki Warszawskiej, AMAZEMET łączy zrozumienie odpowiednich nauk podstawowych i środowisk akademickich z procesami i potrzebami przemysłowymi. Te cechy sprawiają, że firma jest idealnym partnerem do współpracy naukowej.

Jako część różnych konsorcjów, AMAZEMET zapewnia know-how w zakresie materiałoznawstwa, procesu drukowania 3D, materiałów proszkowych, technologii ultradźwiękowej, postprocessingu oraz innych metod i technologii związanych z drukiem 3D z metalu i rozwojem materiałów. Dzięki technologii rePowder możliwości AMAZEMET w zakresie produkcji proszków metali obejmują ultradźwiękową atomizację proszków, np. proszków metali ogniotrwałych.

BADANIA

ROSNĄCA LICZBA PUBLIKACJI

W AMAZEMET jesteśmy zaangażowani w rozpowszechnianie przełomowych badań w zakresie zaawansowanych materiałów, inżynierii metalurgicznej i produkcji addytywnej. Nasze publikacje obejmują artykuły naukowe, które zagłębiają się w szereg tematów i oferują unikalny wgląd w najnowocześniejsze metodologie. Jesteśmy dumni z podsycania ciekawości zarówno badaczy, jak i praktyków, wspierając środowisko sprzyjające uczeniu się, odkrywaniu i poszerzaniu horyzontów intelektualnych.

NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCIDRUKU 3D
DZIĘKI TECHNOLOGII
GE ADDITIVE

NASZ ZESPÓŁ

Poznaj naszych ekspertów

Poznaj ludzi, którzy stoją za firmą AMAZEMET, i dowiedz się więcej o ich obszarach specjalizacji oraz o tym, jak przyczyniają się do realizacji misji i wizji naszej firmy. Dowiedz się, co sprawia, że nasz zespół jest naprawdę wyjątkowy.

Łukasz_Żrodowski

Łukasz Żrodowski

CEO, co-founder

Adrian_Truszkowski

Adrian Truszkowski

Sales Director

Bogdan Dąbrowski

Sales Manager

Jakub_Ciftci

Jakub Ciftci

Application Engnineer

Tomasz Choma

Application Engnineer

Bartosz Morończyk

Application Engnineer

SPECJALIZUJEMY SIĘ W DRUKU 3D Z METALU

Firma to ludzie. To właśnie zespół jest podstawą sukcesu AMAZEMET – lidera na rynku rozwiązań do wytwarzania przyrostowego metali.

 Ponieważ firma dostarcza różne urządzenia i technologie do procesów przyrostowych, zespół składa się z utalentowanych osób z doświadczeniem w różnych dziedzinach: od technologii przyrostowych, procesu drukowania i rynku materiałów, po proces produkcji, zarządzanie projektami i materiałoznawstwo. Ludzi tych łączy pasja do przesuwania granic tego, co jest możliwe dzięki technologii w sektorze zaawansowanej produkcji przyrostowej metali.